Returnering

betingelser Betalingsformer Kontakt


Fortrydelsesret:

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Fortrydelsesfristen er a) i tilfælde af en købsaftale 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget eller har taget varerne i besiddelse, b) i tilfælde af en aftale om flere varer, som du har bestilt som en del af en enkelt ordre, og som leveres separat, 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget eller har taget de sidste varer i besiddelse. (c) i tilfælde af en tjenesteydelseskontrakt eller en kontrakt om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, 14 dage fra datoen for kontraktens indgåelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os,EMIRAT H & F GMBH (Sparhi GmbH) ,OTTO-HAHN-STR 20

85221 DACHAU DE

, telefonnummer: +49 152 03943135, faxnummer: +49 152 03943135, e-mail: direect@direect.de, om din beslutning om at fortryde denne aftale ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail). Du kan bruge den model til udbetalingsformular (PDF, ca. 466 KB), som du finder her, eller udbetalingsfunktionen på din online kundekonto, men ingen af disse er obligatoriske. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelse:

Hvis du fortryder denne kontrakt, skal vi tilbagebetale dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først. Du skal returnere eller aflevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage. Vi afholder omkostningerne ved returnering af varerne. Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at afprøve varernes tilstand, egenskaber og funktion.

Særlige bemærkninger:

Hvis du finansierer denne kontrakt ved hjælp af et lån og senere tilbagekalder den, er du heller ikke længere bundet af låneaftalen, forudsat at begge kontrakter udgør en økonomisk enhed. Dette skal især antages, hvis vi samtidig er din långiver, eller hvis din långiver benytter sig af vores samarbejde i forbindelse med finansieringen. Hvis lånet allerede er tilgået os på det tidspunkt, hvor fortrydelsen træder i kraft eller varerne returneres, træder din långiver ind i vores rettigheder og forpligtelser fra den finansierede kontrakt i forhold til dig med hensyn til de juridiske konsekvenser af fortrydelsen eller returneringen. Sidstnævnte gælder ikke, hvis kontraktens genstand er erhvervelse af finansielle instrumenter (f.eks. værdipapirer, valuta eller derivater). Hvis du ønsker at undgå en kontraktlig forpligtelse så vidt muligt, skal du gøre brug af din fortrydelsesret og også fortryde låneaftalen, hvis du også har fortrydelsesret til dette.

- Afslutning af instruktionen om tilbagekaldelse -

Bemærkninger:

a) For at gøre det nemmere for dig at returnere varerne kan du kontakte vores kundeservice på telefon +49 152 03943135 og bede om at få tilsendt en Freeway-billet, som du kan bruge til at returnere varerne gratis. Det er frivilligt at bruge en Freeway-billet, og den kan også sendes med posten. Vi beder dig dog venligst om at afstå fra at returnere varerne porto ubetalt som en del af din fortrydelsesret. Bemærk venligst, at hvis du vælger en unødigt dyr forsendelsesmetode, kan du være forpligtet til at betale forskellen mellem denne metode og returnering af varerne med posten.

b) Vi gør også opmærksom på, at hvis du returnerer varerne uden den originale emballage, kan du blive nødt til at betale erstatning.

c) Fortrydelsesretten bortfalder før tid 1) for forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen, 2) for lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet emballage, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen; 3) i tilfælde af en kontrakt om levering af digitalt indhold, der ikke er på et fysisk medium, hvis vi har påbegyndt opfyldelsen af kontrakten, efter at du udtrykkeligt har accepteret, at vi skal påbegynde opfyldelsen af kontrakten før udløbet af fortrydelsesfristen, og har bekræftet din viden om, at du ved at acceptere dette mister din fortrydelsesret, når vi påbegynder opfyldelsen af kontrakten;

d) Undtagelsesvis gælder fortrydelsesretten ikke for varer, der ikke er præfabrikerede, og for hvis fremstilling et individuelt valg eller en individuel bestemmelse fra din side er afgørende, eller som klart er skræddersyet til dine personlige behov;

e) Efter at vi har modtaget og inspiceret de returnerede produkter, vil du få refunderet købsprisen. Udgifter til installation og fjernelse af varerne samt andre tjenester/arbejder, som du har bestilt hos os i forbindelse med varerne, kan ikke refunderes i tilfælde af en tilbagekaldelse.

f) Hvis du har bestilt en mobiltelefonsamtale ud over varerne, kan købsaftalen og mobiltelefonsamtalen kun annulleres sammen; hvis du annullerer købsaftalen, annullerer du også mobiltelefonsamtalen og omvendt.

g) Hvis du returnerer varer til os uden yderligere forklaring, vil vi generelt antage, at du ønsker at udøve din lovbestemte fortrydelsesret.

Eksempel på afbestillingsformular:

(Hvis du ønsker at ophæve kontrakten, skal du udfylde og returnere denne formular).

- Til EMIRAT H & F GMBH (Sparhi GmbH) OTTO-HAHN-STR 20

85221 DACHAU DE

, Telefonnummer: +49 152 03943135, Faxnummer: +49 152 03943135, E-mail: direect@direect.de

- Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Navn på forbrugeren/forbrugerne

- Forbrugerens/forbrugernes adresse

- Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af meddelelse på papir)

- Dato