Advarsel Cookies bruges på dette websted for at give dig den bedste brugeroplevelse. Hvis du fortsætter, antager vi, at du accepterer at modtage cookies fra dette websted. OK

Fortrolighedspolitik

Databeskyttelse

(1) Vores databeskyttelsespraksis er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

.

(2) Kundens e-mailadresse bruges kun af direect til informationsbreve vedrørende ordrerne og, hvis kunden ønsker det, til egne nyhedsbreve. Direect sender desuden regelmæssigt kunderne nøje udvalgte tilbud på lignende produkter fra sit sortiment pr. e-mail. Kunden kan gøre indsigelse mod brugen af sin e-mailadresse til reklameformål ved at sende en uformel e-mail uden at pådrage sig andre omkostninger end transmissionsudgifterne i henhold til grundtaksterne.

.

(3) direect videregiver ikke personlige kundeoplysninger til tredjeparter. Undtaget herfra er servicepartnere, som kræver overførsel af data til ordrebehandling. I disse tilfælde er omfanget af de videregivne oplysninger dog begrænset til det nødvendige minimum.

(4) Kunden er ikke forpligtet til at videregive personoplysninger.

(4) Kunden har ret til information samt ret til berigtigelse, blokering og sletning af sine lagrede data. Hvis sletning er i strid med lovmæssige eller kontraktmæssige forpligtelser til at opbevare data eller andre juridiske grunde, skal dataene blokeres.