Fortrolighedspolitik

 • Vi respekterer den enkeltes databeskyttelsesrettigheder. Vores tjenester er i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser, der er reguleret i EU's generelle databeskyttelsesforordning (DSGVO), den nye forbundslov om databeskyttelse (BDSG-neu), den tyske telemiddellov (TMG) og loven om illoyal konkurrence (UWG). For alle spørgsmål om disse emner bedes du kontakte vores afdeling for databeskyttelse ( info@direect.dk).
 • Erklæring om databeskyttelse
 • 1) Oplysninger om indsamling af personoplysninger og kontaktoplysninger om den ansvarlige person
 • 1.1 Vi er glade for, at du besøger vores websted, og vi takker for din interesse. I det følgende informerer vi dig om behandlingen af dine personoplysninger, når du bruger vores websted. I denne sammenhæng er personoplysninger alle data, som du kan identificeres personligt med.
 • 1.2 Den dataansvarlige for databehandlingen på dette websted i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er Sparhi Gmbh a: Friedrichstr. 123 10117 Berlin mail direect@direect.dk m: 0152 03943135 de Den dataansvarlige for personoplysninger er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysningerne.
 • 1.3 Dette websted anvender SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af personoplysninger og andet fortroligt indhold (f.eks. ordrer eller forespørgsler til den dataansvarlige). Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at se strengen "https://" og låsesymbolet i din browserlinje.
 • 2) Indsamling af data, når du besøger vores websted
 • Når du bruger vores hjemmeside udelukkende til informationsformål, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde overfører oplysninger til os, indsamler vi kun de data, som din browser overfører til vores server (såkaldte "serverlogfiler"). Når du besøger vores websted, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise webstedet for dig:
 • Vores besøgte websted
 • Dato og klokkeslæt på adgangstidspunktet
 • Mængden af sendte data i bytes
 • Kilde/reference, hvorfra du kom til siden
 • Anvendt browser
 • Anvendt operativsystem
 • Anvendt IP-adresse (hvis relevant: i anonymiseret form)
 • Behandlingen foretages i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO på grundlag af vores legitime interesse i at forbedre stabiliteten og funktionaliteten af vores websted. Oplysningerne videregives ikke og anvendes ikke på nogen anden måde. Vi forbeholder os dog ret til at kontrollere serverens logfiler efterfølgende, hvis der er konkrete tegn på ulovlig brug.
 • 3) Cookies
 • For at gøre besøget på vores hjemmeside mere attraktivt og for at muliggøre brugen af visse funktioner bruger vi cookies, dvs. små tekstfiler, som gemmes på din terminal. I nogle tilfælde slettes disse cookies automatisk igen, når browseren lukkes (såkaldte "session cookies"), i andre tilfælde forbliver disse cookies længere tid på din enhed og gør det muligt at gemme sideindstillingerne (såkaldte "persistente cookies"). I sidstnævnte tilfælde kan du finde lagringsperioden i oversigten over cookie-indstillingerne i din webbrowser.
 • Hvis personoplysninger også behandles af individuelle cookies, som vi anvender, sker behandlingen i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b DSGVO enten til opfyldelse af kontrakten, i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a DSGVO i tilfælde af givet samtykke eller i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f DSGVO for at beskytte vores legitime interesser i den bedst mulige funktionalitet af hjemmesiden samt en kundevenlig og effektiv udformning af besøget på siden.
 • Du kan indstille din browser på en sådan måde, at du bliver informeret om indstillingen af cookies og kan beslutte individuelt, om du vil acceptere dem, eller du kan udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt.
 • Bemærk venligst, at hvis du ikke accepterer cookies, kan funktionaliteten af vores websted være begrænset, hvis du ikke accepterer cookies.
 • Hvad er en cookie, og hvorfor bruger direect.dk cookies?
 • En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din terminal som f.eks. en computer, tablet eller smartphone, når du besøger et websted, og som bruges til at arkivere oplysninger i en begrænset periode. Disse oplysninger kan læses af et websted, når du besøger det igen på et senere tidspunkt. Cookies kan være nødvendige for, at webstedet kan fungere korrekt, eller de kan blot være nyttige, så du ikke behøver at indtaste dine personlige præferencer hver gang du besøger webstedet, og de forbliver gemt.
 • direect.dk bruger cookies for at gøre din browseroplevelse hurtigere og nemmere, eller for at forhindre os i at vise indhold, som du allerede har set, eller for at give dig funktioner som f.eks. en personlig notesblok.
 • Hvordan kan jeg deaktivere cookies?
 • De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog konfigurere din browser på en sådan måde, at der ikke gemmes cookies på din computer, eller at der altid vises en meddelelse, før der oprettes en ny cookie. For at få fuldt udbytte af direect bør cookies altid være aktiveret i din browser for direect.co.uk. Alle ikke-essentielle cookies kan til enhver tid administreres i cookie-indstillingerne.
 • Hver browser er forskellig i den måde, hvorpå den håndterer cookie-indstillinger. Dette er beskrevet i hver browsers hjælpemenu, som forklarer, hvordan du kan ændre dine cookie-indstillinger. 
 • Du kan finde dem for de respektive browsere under følgende links:
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/...
 • Firefox: https://support.mozilla.org/de...
 • Krom: https://support.google.com/chr...
 • Safari: https://support.apple.com/de-d...
 • Opera: https://help.opera.com/de/late...
 • 4) Kontakt med os
 • Når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail), behandles personoplysninger udelukkende med henblik på at behandle og besvare din anmodning og kun i det omfang, det er nødvendigt til dette formål. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er vores legitime interesse i at besvare din anmodning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Hvis din kontakt har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO. Dine oplysninger slettes, når omstændighederne viser, at det pågældende spørgsmål er blevet endeligt afklaret, og forudsat at der ikke er nogen lovbestemte opbevaringsforpligtelser, der strider mod dette.
 • 5) Databehandling ved åbning af en kundekonto
 • I henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO vil personoplysninger fortsat blive indsamlet og behandlet i det omfang, det er nødvendigt i hvert enkelt tilfælde, hvis du giver os disse oplysninger ved åbning af en kundekonto. De oplysninger, der kræves for at åbne en konto, findes i indtastningsmasken i den tilsvarende formular på vores websted. Det er til enhver tid muligt at slette din kundekonto ved at sende en besked til den ansvarlige persons ovennævnte adresse. Når din kundekonto er slettet, slettes dine data, forudsat at alle kontrakter, der er indgået via den, er blevet behandlet fuldt ud, at der ikke er nogen lovbestemte opbevaringsperioder, og at der ikke er nogen legitim interesse fra vores side i fortsat opbevaring.
 • 6) Databehandling til ordrebehandling
 • 6.1 I det omfang, det er nødvendigt for afviklingen af kontrakten med henblik på levering og betaling, videregives de af os indsamlede personoplysninger til den bestilte transportvirksomhed og det bestilte kreditinstitut i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO.
 • Hvis vi skylder dig opdateringer for varer med digitale elementer eller for digitale produkter på grundlag af en tilsvarende kontrakt, behandler vi de kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse), som du har oplyst ved bestillingen, for at kunne informere dig personligt med passende kommunikationsmidler (f.eks. med post eller e-mail) om kommende opdateringer inden for den lovbestemte frist inden for rammerne af vores lovbestemte informationspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c, i DSGVO. Dine kontaktoplysninger vil udelukkende blive brugt med det formål at informere dig om opdateringer, som vi skylder dig, og vil kun blive behandlet af os til dette formål i det omfang, det er nødvendigt for de respektive oplysninger.
 • For at kunne behandle din ordre arbejder vi også sammen med følgende tjenesteudbyder(e), som helt eller delvist støtter os i forbindelse med gennemførelsen af indgåede kontrakter. Visse personoplysninger overføres til disse tjenesteudbydere i overensstemmelse med følgende oplysninger.
 • 6.2 Overførsel af personoplysninger til leverandører af forsendelsestjenester
 • - DHL
 • Hvis leveringen af varerne udføres af transportudbyderen DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), videregiver vi din e-mailadresse til DHL i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO før leveringen af varerne med henblik på koordinering af en leveringsdato eller til meddelelse om levering, forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil i forbindelse med bestillingsprocessen. I modsat fald videregiver vi kun modtagerens navn og leveringsadressen til DHL med henblik på levering i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO. Disse oplysninger vil kun blive videregivet, hvis det er nødvendigt for leveringen af varerne. I dette tilfælde er det ikke muligt at koordinere leveringsdatoen på forhånd med DHL eller at give meddelelse om levering.
 • Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden over for den ovenfor nævnte ansvarlige person eller over for transportudbyderen DHL.
 • - GLS
 • Hvis varerne leveres af transportudbyderen GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Tyskland), videregiver vi din e-mailadresse til GLS i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO før levering af varerne med henblik på at aftale en leveringsdato eller for at give meddelelse om levering, forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil i forbindelse med bestillingsprocessen. I modsat fald videregiver vi kun modtagerens navn og leveringsadressen til GLS med henblik på levering i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO. Disse oplysninger vil kun blive videregivet, hvis det er nødvendigt for leveringen af varerne. I dette tilfælde er en forudgående koordinering af leveringsdatoen med GLS eller overførsel af statusoplysninger om leveringen af forsendelsen ikke mulig.
 • Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden over for den ovenfor nævnte ansvarlige person eller over for transportudbyderen GLS.
 • 6.3 Brug af udbydere af betalingstjenester (betalingstjenester)
 • - Amazon Pay
 • Hvis du vælger betalingsmetoden "Amazon Pay", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (i det følgende benævnt "Amazon Payments"), som vi videregiver de oplysninger, du har givet under bestillingsprocessen, sammen med oplysninger om din ordre, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) i DSGVO. Dine data vil kun blive videregivet med henblik på betalingsbehandling med betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments og kun i det omfang, det er nødvendigt til dette formål. Hvis cookies, dvs. små tekstfiler, der gemmes på enheden, sættes ved brug af Amazon Pay, sker dette udelukkende på grundlag af dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes via det "cookie samtykkeværktøj", der er implementeret på hjemmesiden. Du kan få yderligere oplysninger om Amazon Payments' databeskyttelsesbestemmelser på følgende internetadresse: https://pay.amazon.co.uk/help/829....
 • - Klarna
 • Hvis du vælger en Klarna-betalingstjeneste, vil betalingen blive behandlet via Klarna Bank AB (publ), https://www.klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende benævnt "Klarna"). For at muliggøre behandlingen af betalingen videregives dine personoplysninger (for- og efternavn, gade, husnummer, postnummer, by, køn, e-mailadresse, telefonnummer og IP-adresse, evt. også fødselsdato og dine bankoplysninger) samt data i forbindelse med ordren (f.eks. fakturabeløb, artikel, leveringsform) til Klarna med henblik på at kontrollere din identitet og kreditværdighed, forudsat at du udtrykkeligt har givet dit samtykke til dette i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a DSGVO under bestillingsprocessen. Du kan finde ud af, hvilke kreditbureauer dine oplysninger kan blive videresendt til her:
 • https://cdn.klarna.com/1.0/sha...
 • Kreditrapporten kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte scoreværdier). Hvis scoreværdierne indgår i resultatet af kreditrapporten, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk procedure. Beregningen af scoringsværdierne omfatter, men er ikke begrænset til, adressedata. Klarna bruger de indhentede oplysninger om den statistiske sandsynlighed for en betalingsmisligholdelse til en afvejet beslutning om etablering, gennemførelse eller afslutning af kontraktforholdet.
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en meddelelse til den dataansvarlige eller til Klarna. Klarna kan dog stadig være berettiget til at behandle dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at behandle betalinger i overensstemmelse med kontrakten.
 • Dine personlige oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og som beskrevet i Klarnas privatlivspolitik for registrerede personer i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/sha....
 • eller for registrerede personer med hjemsted i Østrig https://cdn.klarna.com/1.0/sha...
 • vil blive behandlet.
 • Hvis du vælger betalingsmetoden "SOFORT", vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (i det følgende benævnt "SOFORT"), til hvem vi videregiver de oplysninger, du har givet under bestillingsprocessen, sammen med oplysninger om din bestilling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) i DSGVO. Sofort GmbH er en del af Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dine data vil kun blive videregivet med henblik på betalingsbehandling med betalingstjenesteudbyderen SOFORT og kun i det omfang, det er nødvendigt til dette formål. Du kan få yderligere oplysninger om SOFORTs databeskyttelsespolitik på følgende internetadresse:  https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
 • - Unzer
 • Ved betaling med kreditkort via Unzer behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5. sal, 1100 Wien, Østrig, til hvem vi videregiver dine oplysninger, som du har givet os under bestillingsprocessen, udelukkende med henblik på at behandle betalingen i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b DSGVO. Overførslen finder kun sted i det omfang, det er nødvendigt for betalingsbehandlingen. Unzer vil til gengæld videregive dine oplysninger til HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.A., 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxembourg, med henblik på at behandle betalingen - i det omfang det er nødvendigt - i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO.
 • Når du vælger betalingsmetoden "køb på konto via Unzer", "direkte debitering via Unzer" eller "køb på afbetaling via Unzer", bliver du bedt om at oplyse dine personlige oplysninger (for- og efternavn, gade, husnummer, postnummer, postnummer, by, fødselsdato, e-mailadresse og telefonnummer) under bestillingsprocessen. For at beskytte vores legitime interesse i at fastslå vores kunders solvens videregives disse data af os til Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5. sal, 1100 Wien, Østrig, i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f DSGVO med henblik på en kreditvurdering. Payolution GmbH kontrollerer på grundlag af de personlige data, som du har oplyst, samt yderligere data (såsom indkøbskurv, fakturabeløb, ordrehistorik, betalingserfaringer), om den betalingsmulighed, som du har valgt, kan godkendes med hensyn til risici for betaling og/eller uerholdelige fordringer. Med henblik på at træffe beslutning om etablering eller gennemførelse af et kontraktforhold kan der også inddrages identitets- eller kreditværdighedsoplysninger fra følgende kreditvurderingsbureauer i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO:
 • - SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland.
 • - CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, 11 50 Wien, Østrig
 • - CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Schweiz
 • - CRIF GmbH, Leopoldstrasse 244, 80807 München, Tyskland
 • - SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland
 • - KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1100 Wien, Østrig
 • - Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Tyskland
 • - infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland
 • - ProfilAdresse Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, 1230 Wien, Østrig
 • - Emailage LTD, 1 Fore Street Ave, London, EC2Y 5EJ, Det Forenede Kongerige
 • - ThreatMetrix, The Base 3/F, Tower C, Evert van de Beekstraat 1, 1118 CL Schiphol, Nederlandene
 • - payolution GmbH, Columbuscenter, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien, Østrig
 • - Universum Business GmbH, Hanauer Landstr. 164, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
 • Kreditrapporten kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte scoreværdier). For så vidt som scoreværdierne indgår i resultatet af kreditrapporten, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk procedure. Beregningen af scoringsværdierne omfatter, men er ikke begrænset til, adressedata.
 • Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling af dine data ved at sende en meddelelse til den dataansvarlige eller til Unzer eller Payolution GmbH. Unzer eller Payolution GmbH kan dog stadig være berettiget til at behandle dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for den kontraktmæssige behandling af betalinger.
 • 7) Webanalysetjenester
 • Google (Universal) Analytics
 • Dette websted bruger Google (Universal) Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, til at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet (herunder din IP-adresse), overføres til og gemmes af Google på servere i USA.
 • Dette websted bruger udelukkende Google (Universal) Analytics med udvidelsen "_anonymizeIp()", som sikrer anonymisering af IP-adressen ved at forkorte den og udelukker direkte personlig reference. Forlængelsen betyder, at din IP-adresse på forhånd forkortes af Google i EU-lande eller i andre stater, der er kontraherende parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en server hos Google LLC. i USA og forkortet der. Google bruger disse oplysninger på vores vegne med henblik på at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester i forbindelse med webstedsaktivitet og internetbrug. I denne forbindelse vil den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google (Universal) Analytics, ikke blive slået sammen med andre Google-data.
 • Google Analytics gør det også muligt at udarbejde statistikker med oplysninger om alder, køn og interesser for besøgende på webstedet på grundlag af en evaluering af interessebaseret annoncering og med inddragelse af oplysninger fra tredjeparter via en særlig funktion, de såkaldte "demografiske karakteristika". Dette gør det muligt at definere og differentiere brugergrupper på webstedet med henblik på målgruppeoptimering af markedsføringsforanstaltninger. Dataposter, der indsamles via "demografiske karakteristika", kan dog ikke tildeles en bestemt person.
 • Nærmere oplysninger om den behandling, der udløses af Google Analytics, og om Googles håndtering af webstedsdata kan findes her: https://policies.google.com/te....
 • Alle de ovenfor beskrevne behandlinger, især indstillingen af Google Analytics-cookies til at læse oplysninger om den anvendte slutenhed, vil kun blive udført, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Uden dette samtykke vil Google Analytics ikke blive anvendt under dit besøg på webstedet.
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Hvis du vil gøre brug af din tilbagekaldelse, skal du deaktivere denne tjeneste i "Cookie Consent Tool" på webstedet. Vi har indgået en aftale om ordrebehandling med Google om brug af Google Analytics, som forpligter Google til at beskytte dataene om vores besøgende på webstedet og til ikke at videregive dem til tredjeparter.
 • Ved overførsel af data fra EU til USA henviser Google til Europa-Kommissionens såkaldte standardklausuler om databeskyttelse, som skal sikre overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau i USA.
 • Yderligere oplysninger om Google (Universal) Analytics kan findes her: https://policies.google.com/pr....
 • 8) Værktøj og diverse
 • Værktøj til accept af cookies
 • Dette websted bruger et såkaldt "cookie samtykkeværktøj" til at opnå brugerens effektive samtykke til cookies og cookie-baserede applikationer, der kræver samtykke. Værktøjet til at give samtykke til cookies vises for brugerne i form af en interaktiv brugergrænseflade, når de går ind på siden, hvor de kan give deres samtykke til visse cookies og/eller cookie-baserede applikationer ved at sætte kryds i det relevante felt. Ved brug af værktøjet indlæses alle cookies/tjenester, der kræver samtykke, kun, hvis den pågældende bruger giver det tilsvarende samtykke ved at sætte kryds i det tilsvarende felt. Dette sikrer, at sådanne cookies kun sættes på brugerens respektive slutanordning, hvis der er givet samtykke.
 • Værktøjet sætter teknisk nødvendige cookies for at gemme dine cookie-præferencer. Personlige brugeroplysninger behandles generelt ikke.
 • Hvis der i enkelte tilfælde behandles personoplysninger (f.eks. IP-adresse) med henblik på lagring, tildeling eller logning af cookieindstillinger, sker dette i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f DSGVO på grundlag af vores legitime interesse i en lovlig, brugerspecifik og brugervenlig samtykkehåndtering for cookies og dermed i en lovlig udformning af vores hjemmeside.
 • Yderligere retsgrundlag for behandlingen er art. 6, stk. 1, litra c, i DSGVO. Som den ansvarlige part er vi juridisk forpligtet til at gøre brugen af teknisk unødvendige cookies afhængig af brugerens samtykke.
 • Yderligere oplysninger om operatøren og indstillingsmulighederne for værktøjet til accept af cookies kan findes direkte i den tilsvarende brugergrænseflade på vores websted.
 • 9) Den registreredes rettigheder
 • 9.1 Den gældende databeskyttelseslovgivning giver dig følgende rettigheder (informations- og indgrebsrettigheder) over for den dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, idet der henvises til det anførte retsgrundlag for de respektive forudsætninger for at udøve disse rettigheder:
 • Ret til oplysninger i henhold til artikel 15 i DSGVO;
 • Ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i DSGVO;
 • Ret til sletning i henhold til artikel 17 i DSGVO;
 • Ret til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 i GDPR;
 • Ret til oplysninger i henhold til artikel 19 i GDPR;
 • Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR;
 • Ret til at tilbagekalde samtykke i henhold til artikel 7, stk. 3, i GDPR;
 • Ret til at indgive en klage i henhold til artikel 77 i DSGVO.
 • 9.2 RET TIL AT GØRE INDSIGELSE
 • HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER INDEN FOR RAMMERNE AF EN INTERESSEAFVEJNING PÅ GRUNDLAG AF VORES OVERORDNEDE LEGITIME INTERESSE, HAR DU RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING MED VIRKNING FOR FREMTIDEN TIL ENHVER TID AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION.
 • HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL AT GØRE INDSIGELSE, STOPPER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER. VI FORBEHOLDER OS DOG RETTEN TIL AT FORTSÆTTE BEHANDLINGEN, HVIS VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN SKER MED HENBLIK PÅ AT GØRE RETSKRAV GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE RETSKRAV.
 • HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RET TIL TIL ENHVER TID AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ EN SÅDAN MARKEDSFØRING. DU KAN UDØVE DIN RET TIL AT GØRE INDSIGELSE SOM BESKREVET OVENFOR.
 • HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL AT GØRE INDSIGELSE, STOPPER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER TIL DIREKTE MARKEDSFØRING.
 • 10) Varighed af opbevaring af personoplysninger
 • Varigheden af opbevaringen af personoplysninger bestemmes af det respektive retsgrundlag, formålet med behandlingen og - hvis det er relevant - desuden af den respektive lovbestemte opbevaringsperiode (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til handels- og skattelovgivningen).
 • Ved behandling af personoplysninger på grundlag af et udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO opbevares disse oplysninger, indtil den registrerede tilbagekalder sit samtykke.
 • Hvis der er lovbestemte opbevaringsperioder for data, der behandles inden for rammerne af juridiske eller kvasi-juridiske forpligtelser på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b) DSGVO, vil disse data blive slettet rutinemæssigt efter udløbet af opbevaringsperioderne, forudsat at de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller indledningen af kontrakten og/eller at der ikke er nogen berettiget interesse fra vores side i fortsat at opbevare dem.
 • Ved behandling af personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO opbevares sådanne oplysninger, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1, i DSGVO, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav.
 • Ved behandling af personoplysninger med henblik på direkte markedsføring på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO skal sådanne oplysninger opbevares, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, i DSGVO.
 • Medmindre andet er anført i de øvrige oplysninger i denne erklæring om specifikke behandlingssituationer, vil lagrede personoplysninger i øvrigt blive slettet, når de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
 •  Har du nogen spørgsmål?
 • Din tillid er vigtig for os. Hvis du har spørgsmål, som denne fortrolighedspolitik ikke kan besvare, kan du altid kontakte os:
 • Dataansvarlig:
 •  Sparhi Gmbh a: Friedrichstr. 123 10117 Berlin mail info@direect.dk m: 0152 03943135 
 • Kontaktoplysninger for vores databeskyttelsesansvarlige 
 •  Sparhi Gmbh Friedrichstr. 123 10117 Berlin , e-mail: policy@direect.dk, tlf.: +49 (0)152 03943135  
 • Beskyttelse af dine personlige data har højeste prioritet hos direect.dk og garanteres i en ekstraordinær grad. Vi ønsker, at du skal føle dig sikker, når du besøger vores websted. Personoplysninger indsamles kun på dette websted i det omfang, det er teknisk nødvendigt. Vores fortrolighedspolitik giver dig et overblik over, hvordan vi sikrer denne beskyttelse, og hvilke data der indsamles til hvilke formål. SSL-kryptering: Dine personlige oplysninger overføres på direect.dk i SSL-krypteret form for at beskytte dig.